05 diciembre 2012

LES MEVES ARRELS, SEMPRE PRIMER...

Gent normal i problemas reals (Gente normal y problemas reales)
Carles Capdevila, director del diari en català ARA (Carles Capdevila, director del diario en catalán ARA)
- Desconfiaré sempre de qui no respecti la meva llengua. Perquè, en fer-ho, demostra que no em respecta a mi, i alhora que no respecta un bé cultural essencial (Desconfiaré siempre de quien no respete mi lengua. Porque, al hacerlo, demuestra que no me respeta a mí, y a la vez no respeta un bien cultural esencial).
- Desconfiaré sempre de qui no trobi normal el seu ús institucional i simbòlic, perquè no troba normal la meva realitat cultural i perquè a sobre es pensa que té dret a decidir qué es la normalitat, i curiosament la normalitat és ell, i no jo (Desconfiaré siempre de quien no encuentre normal su uso institucional y simbólico, porque no encuentra normal mi realidad cultural y porque encima se cree con derecho a decidir qué es la normalidad, y curiosamente la normalidad es él, y no yo).
- Desconfiaré sempre de qui digui que el meu problema no és real, perquè em menysté a mi i perquè es creu amb el poder de decidir què és real, i casualment també ho és ell, i no jo (Desconfiaré siempre de quien diga que mi problema no es real, perque me desprecia a mí, y porque se cree con el poder de decidir lo que es real, y casualmente también lo es él, y no yo).
- Desconfiaré sempre de qui digui que les llengües són per entendre'ns i no per crear problemes i faci servir aquest argument per crear problemes amb les llengües (Desconfiaré siempre de quien diga que las lenguas son para entendernos y no para crear problemas, y utilice este argumento para crear problemas con las lenguas).
- Desconfiaré sempre de qui manipuli realitats deliberadament i gosi acusar llengües perseguides de ser les perseguidores (Desconfiaré siempre de quien manipule realidades deliberadamente y se atreva a acusar a lenguas perseguidas de ser las perseguidoras).
- Desconfiaré sempre de qui vegi com a despesa innecessària la promoció de la meva llengua i com a inversió imprescindible la promoció de la seva (Desconfiaré siempre de quien vea como un dispendio innecesario la promoción de mi lengua y como una inversión imprescindible la promoción de la suya).
- Desconfiaré sempre de qui vulgui acomplexar-me perquè parlo amb naturalitat la llengua dels meus pares (Desconfiaré siempre de quien quiera acomplejarme porque hablo con naturalidad la lengua de mis padres).
- Desconfiaré sempre de qui em negui la llengua, perquè em sento compromès amb els que l'han salvat perquè jo la pugui ensenyar als meus fills (Desconfiaré siempre de quien me niegue la lengua, porque me siento comprometido con los que la han conservado para que yo la pueda enseñar a mis hijos).
- I procuraré enfadar-me poc, només el que jo trobi normal i davant d'amenaces que jo consideri reals (Y procuraré enfadarme poco, sólo lo que yo crea que es normal y ante amenazas que yo considere reales).
- I sempre, però sempre, plantaré cara (Y siempre, pero siempre, plantaré cara).